AKE/Ideal – Snacky

2018-05-09

Övrigt

Snacky är en multifunktionsenhet med varm exponering som kan vara  fuktkontrollerad, kyld självtagsenhet på kundsidan kombinationsberedning på beredningssidan med kall/varm brunn för GN 1/1 dold under skärbräda. Varma eller kalla draglådor på beredningssidan.