Asian Town Foodtruck

Foodtruck koncept levererat till Asian Town

    • Specialanpassad rostfri beredningsbänk som bla innefattar kund unik disklåda samt kund unik pappershållare undertill

    • Bygget tar form

    • Tillagningssidan

    • Utlämningsluckan

    • Förar- och passagerar sidan