Bens Burger Lilla Edet

Leverans av ny kundanpassad linje samt kundanpassad DeLuxe buffé

    • Servering- och kassalinjen som består av en VLE-2019 kylbänk med förlängd toppskiva samt klädd i laminat.

    • Brickbana.

    • Kundanpassade DeLux buffé.