Danilo Göteborg

Leverans av GEMM PC-270 pizza kylbänk samt vattenbad och kylbänkar

    • VLE-2033 kylbänk med förlängd topp och anpassad disklåda.

    • VLG kylbänkar med Bertos grillserie.

    • JUKA frysbänk med en Palux salamander ovanför.

    • KLE-2012 kylbänk i linje.