Hotell Zinkensdamm Stockholm

Kylbänkar,värmeskåp, rostfri inredning

  • Kallskänkskylbänk med förlängning

  • Grillkylbänk, vattenbad-värmeri

  • Kylbänk med förlängd toppskiva

  • Barkylbänk, diskkorgs stativ

  • Rostfria toppskivor, måttanpassade

  • Barkylbänk BM 1205