SPISA i Göteborg

Kökslinje och Bar linje

    • Öl kranar i bar linjen

    • Bar linjen

    • Lackad VLG (grillkylbänk) i grön RAL kulör

    • Neutral flaskbrunn placerad på bardisk. Den är avsedd att fyllas med is.

    • Interiör bild