Vår historia

Coolpart är ett ungt företag med lång erfarenhet. Företaget är helt privatägt och erfarenheten kring produkter för
restaurang, storkök och dagligvaruhandel sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Coolpart är ett grossist och agenturföretag som samarbetar med externa producenter av framförallt
standardprodukter inom kyld förvaring, exponering, varm exponering, kycklinggrillar.
Coolpart anpassar även produkter efter kundens behov och krav vilket även kan innefatta kompetensen kring
slutleverans av enskilda projekt.
Coolpart´s produktsortiment säljs främst genom etablerade återförsäljare runt om i landet.

Coolpart skall marknadsföra en attraktiv produktmix som borgar för kvalitet kopplat till en prisbild som ligger rätt i tiden.