Sidfotkolumn1

2018-04-10

Kort om Coolpart

Coolpart skall vara ett självklart alternativ för dig som söker efter produkter som faller inom ramarna för vår
produktmix. Väl genomarbetade processer i och kring Coolpart gör att du som kund skall få rätt vägledning och
support när du gör din investering.

Coolpart skall marknadsföra en attraktiv produktmix som borgar för kvalitet kopplat till en prisbild som ligger rätt
i tiden.

Detta står vi för!